2015-16 Stony Brook Women's Tennis Statistics

Singles #1 #2 #3 #4 #5 #6 Dual Pct. America East Region Overall Pct.
Louise Badoche                        
Devanshi Bhimjiyani                        
Ana Carrion Rodriguez                        
Ester Chikvashvili                        
Yana Nikolaeva                        
Becky Shtilkind                        
Nadia Smergut                        
Elizabeth Tsvetkov                        
Totals                        

 

Doubles #1 #2 #3 Dual Pct. America East Region Overall Pct.
                   

 

Individual Doubles Overall Pct.
Louise Badoche    
Devanshi Bhimjiyani    
Ana Carrion Rodriguez    
Ester Chikvashvili    
Yana Nikolaeva    
Becky Shtilkind    
Nadia Smergut    
Elizabeth Tsvetkov